ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
Αρχική Το Δ.Σ Παλαιές Ανακοινώσεις Επικοινωνία

2015201420132012 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Η θεσοθέτηση της ελεύθερης χρήσης των ηλεκτρονικών εφαρμογών συνταγονράφησης και
αναγραφής ιατρικών εξετάσεων από όλους τους ιατρούς, αποτελεί ια αδιαμφισβήτητη νίκη
του Ιατρικού Κινήατος που συντελέστηκε ε την συντονισένη δυναική διεκδίκηση όλων.

Επειδή ε τις διάφορες αλληλοαναιρούμενες ανακοινώσεις δημιουργείται ια σύγχυση για θέματα
που συνδέονται ε την ελεύθερη συνταγογράφηση και αναγραφή εξετάσεων από
η συμβεβλημένους ε τον ΕΟΠΥΥ ιατρούς, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Από την Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο πρόσκληση προς τους ιατρούς για
υποβολή υπεύθυνης δήλωσης υπό τον τίτλο
 ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π.Φ.Υ. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΣΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΥΣ ΙΑΤΡΕΙΟ
Μετά την πρόσκληση ακολουθεί τύπος Υπεύθυνης Δήλωσης σύφωνα ε το άρθρο 8 του Ν.1599/1986,
όπου προβλέπεται η αναγραφή των προσωπικών στοιχείων του Ιατρού ε τις διαβεβαιώσεις

> ότι αποδέχεται να συνταγογραφεί και να εκδίδει παραπεμπτικά σύφωνα ε τους όρους και
τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ αρ.Φ90380/25916/4456/29-12-2011 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ
3008/29-12-2011,

> ότι αποδέχεται τους όρους και τις προϋποθέσεις της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης όπως
περιγράφονται από τον νόο υπ' αριθ. 3892-ΦΕΚ 189/Α 4-11-2010,

> ότι αποδέχεται την ανάρτηση των προσωπικών του στοιχείων (ονοατεπώνυο, δ/νση
ιατρείου, τηλέφωνο, ειδικότητα (κ.λπ.) στα ειδικά πληροφοριακά έντυπα και στο site του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των υπόλοιπων ασφαλιστικών φορέων (ΙΚΑ, ΕΤΑΜ, ΟΠΑΔ, ΟΑΕΕ), καθώς και τη
χρήση τους από το εκάστοτε σύστηα διαχείρισης Πιστοποιηένων Ιατρών στο Σύστηα
Ηλεκτρονικής Συνταγονράφησης και

> ότι δεν έχει σε ισχύ ποινή διακοπής ή κατανγελίας σύβασης έστω από έναν από τους

εντασσόμενους στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. φορείς.

Ο ΠΙΣ συνιστά σε όλους τους αυτοαπασχολούενους ελευθεροεπαγγελατίες ιατρούς που
προτίθενται να χρησιοποιούν τις ηλεκτρονικές εφαρονές συντανογράφησης και αναγραφής
ιατρικών εξετάσεων, να αποβάλλουν προς τον ΕΟΠΥΥ την αιτούενη υπεύθυνη δήλωση
συπληρώνοντας ιδιοχείρως την διατύπωση

>  Η δήλωσή ου δεν υπέχει την έννοια αίτησης-δήλωσης σύβασης ε τον ΕΟΠΥΥ.

Παραένω αυτοαπασχολούενος η συβεβληένος, στο ιδιωτικό ου ιατρείο.

Στην συγκεκριένη Κοινή Υπουργική Απόφαση που θεσοθετεί την δυνατότητα ηλεκτρονική;
συνταγογράφησης και αναγραφής εργαστηριακών εξετάσεων, υπάρχει παρελκυστική αναφορά που
παραχωρεί το δικαίωα εκτέλεσης των εξετάσεων στα διαγνωστικά κέντρα, αφήνοντας σε
επισφάλεια τους αυτοαπασχολούενους εργαστηριακούς ιατρούς. Παρά τις διατυπωθείσες
διαβεβαιώσεις ότι στην σχετική αναφορά συπεριλαβάνονται και οι αυτοαπασχολούενοι
εργαστηριακοί ιατροί, ο ΠΙΣ διεκδικεί την επίσηη κατοχύρωσή τους.

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος προβάλλει την πάγια θέση του για την ολοκλήρωση ενός
ηλεκτρονικού συστήατος διαχείρισης υπηρεσιών υγείας λειτουργικού και φιλικού στους χρήστες.

Ο απαραίτητος έλεγχος δεν πρέπει να αφεθεί στην αυθαίρετη κρίση διοικητικών παραγόντων αλλά να
θεσοθετηθεί ε αποφασιστική συετοχή του ΠΙΣ, των Ιατρικών Συλλόγων και των Επιστηονικών
Φορέων Ειδικοτήτων.

 

Μπορείτε να κατεβάσετε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης εδώ